Posts Tagged ‘Heartstring Samplery’

Anna’s Prayer Sampler (2)

Zastesklo se mi po jehličce a křížkování. Vzpomněla jsem si, že mám rozdělaný jeden moc milý sampler Anna’s Prayer od Heartstring Samplery. Tady najdete v jakém stavu jsem jej „opustila“. Při vyšívání na mne zase dýchla historie a klid. Skoro jsem zapomněla jak moc mám ráda samplery a jejich vyšívání. Už se nemůžu dočkat až zase k vyšívání večer zasednu … znáte ten pocit, kdy se vám úplně třepou ruce a v hlavě máte pořád myšlenku „kdy už konečně budu moct sednout a začít“ ? Tak ten mám dnes celý den :)

Tady jak jsem pokročila ;)

annas_prayer2

annas_prayer_kol

Design: "Anna's Prayer" by Hearstring Sampler
Fabric: 36ct unknown linen (7křížků na 1 cm) 
Stitching: 2 over 2 with Mouline NČT


Krásného Valentýna! / Happy Valentine’s Day!

Radosti :) / Pleasure :)

Chci se s vámi podělit o radosti posledních dní. Týká se to vyšívání ;)

I want to share with you the joy of the last days. This applies to stitching ;)

První obrovskou radost mi udělal dárek, který jsem dostala od milé přítelkyně jménem Melissa. Je až z daleké Kanady z Vancouveru a poslala mi krásné předlohy. Jedna je od Heartstring Samplery – My Home is Built in Glory, ke které přidala i doporučené bavlnky DMC. Ta po vyšití přijde na „zeď samplerů“ . A druhá je od Tralala – Miss Tigri. Tato se bude náramně hodit do dětského pokoje ;) Už se moc těším až se budu moci pustit do vyšívání.
Melissa ještě jednou moc děkuji. Krásně mne rozmazluješ :))) Velice si toho vážím!

A great gift that gave me the first pleasure I got from dear friend Melissa . She is from distant Canada, from Vancouver and sent me beautiful patterns. One is by Heartstring Sampler – My Home is Built in Glory. Melissa added the recommended floss DMC . This comes on the „wall samplers“. And the second is from Tralala – Miss Tigri. This will be fit into the nursery ;) I’m looking forward to when I stitching it.
Melissa thank you very much again. Beautifully spoil me :))) I very much appreciate it!

darek_melissa

Druhou radost jsem si udělala koupí dvou krásných knížek o vyšívání. Už se nemůžu dočkat, až se budu učit nové stehy a vzory!

Another joy I did buy two beautiful books on needlework. I can not wait until I learn new stitches and patterns!

Krásný den! / Have a very nice day!


Anna’s Prayer Sampler

Pustila jsem se do dalšího vyšívání. Tentokrát to je sampler od Heartstring Samplery – Anna’s Prayer.
Autorka Beth Twist k tomu napsala pěkné povídání:
Píše, že citát, který použila, viděla na sampleru z roku 1808. Po troše průzkusmu zjistila, že tato slova jsou součástí básně s názvem Address to the Deity od Anna Laetitia Barbauld, která byla uveřejněna ve sbírce básní roku 1825.
Beth si myslí, že dívky používaly vybrané části básní pro ozdobu svých vyšívaných prací.

To samé si myslím i já … škoda jen, že se stále nemůžu dopátrat k nějakému původnímu „vzorníku“ i u nás. Protože ráda bych si nějaký vyšila. Podobné vzorníky (samplery) mne učarovaly hlavně tím, že z nich dýchá historie.

I started the another stitching. It is a sampler by Heartstring Samplery – Anna’s Prayer.
Author Beth Twist wrote a nice story:
She writes that the quote she saw on the sampler in 1808. After a tiny bit of research, she discovered that these words are part of a poem called Address to the Deity by Anna Laetitia Barbauld, which was published in a collection of poems in 1825.
Beth thinks that girls chose to used selected the poems for decoration of their embroidered works.

Same and I think … just a shame that still I can not found some of the original „sampler“ in our country. Because I’d like to stitch. Similar samplers (samplers) fascinate me, especially that one breathes history.

Konec slov, tady je obrázek mého malého začátku ;)

End of words, here is a picture of my little start ;)

Design: "Anna's Prayer" by Hearstring Sampler
Fabric: 36ct unknown linen
Stitching: 2 over 2 with Mouline NČT

♣ ♣ ♣

O Niny jsem dostala pěkné ocenění :)  Nino, moc ti za něj děkuji. Je mi velkým potěšením!

I received a nice award from dear friend Nina:) Nina, I thank you for this award. It’s very sweet of you!

Tentokrát nebudu jmenovat jednotlivé blogy. Toto ocenění předávám všem, kteří navštěvují můj blog, kteří se sem rádi vracejí a i všem těm, kteří tu zanechájí milý komentář :)

This time I will not name the individual blogs. I forward this award to all who visit my blog, who like to come back here and to all who leave the nice comments here :)

EDITED: Toto ocenění jsem obdržela ještě od jedné milé blogpřítelkyně Evči. Evi moc děkuji!!! / This award I received from one a nice blogsfriend Eva too. Eva, thank you very much!!!

♣ ♣ ♣

A protože se blíží Velikonoce, zkusila jsem oháčkovat vajíčka. Inspirací mi byla Eva, její blog najdete tady ;)

And since Easter is coming, I tried to crochet eggs. Eva was an inspiration to me, her blog can be found here ;)

hackovana_vajicka

Krásný den! / Have a very nice day!


„Give Thanks“ as a Tin Box + award

Dnes jsem zkusila ozdobit plechovou krabičku. Vybrala jsem si pro ni hotovou výšivku „Give Thanks“. No, trápila jsem se s tím dlouho, obzvláště s kroucenou šňůrkou. Šňůrka se mi třepila a já nevím jak to ukončit bez třepení. Potřebuju ještě hodně cviku! Ale nakonec si myslím, že se mi krabička podařila. Co říkáte?

Today, I tried to decorate a tin box. I chose for it a finished stitching „Give Thanks“. Well, I tormented with it a long time, especially with twisted cord. She was fraying and I don’t know how it to close. I need a lot of practice! But finally, I think that my tin box turned out well. What do you think?

Design: “Give thanks” - Freebie by Heartstring Samplery
Fabric: 50ct linen unknown (20 threads per 1cm)
Stitching: 1 over 2 with Mouline NČT, no. 7592, 3572, 6322, 1722, 7252, 7142
Size: 8,5 x 5 cm

♣ ♣ ♣

Od milé přítelkyně Šárky jsem dostala krásné ocenění :) Šári, moc děkuji, je to od tebe velice milé!!!

From dear friend Šárka, I received a very nice award :) Šári thank you too much, it’s very sweet of you!

Podmínky udělení tohoto ocenění:

1. Umístit ocenění na svůj blog.
2. Dát odkaz na osobu, která vám toto ocenění věnovala.
3. Nominuj 5 blogů ( vždy obtížné ).
4. Napsat komentář na vámi nominované blogy, který prozradí vaše ocenění.

Here are the rules for this award:

1. Put the award on your blog.
2. Include a link to the person who gave you the award.
3. Nominate 5 or more blogs ( always hard to do ).
4. Leave a message on their blog letting them know they have an award o your blog.

Já tuto cenu předávám dál / I forward this award to :

Elina, Lenočka, Melissa, Nina, Yuko

Krásný den! / Have a very nice day!


1 2